Hero image

easyPick

softvér pre deti so zrakovým a viacnásobným zdravotným postihnutím

Projekt easyPICK

Projekt easyPICK pomáha deťom so zrakovým a viacnásobným zdravotným postihnutím integrovať sa do spoločnosti. Deti, ktoré trpia zmyslovým, fyzickým či mentálnym znevýhodnením, vedie k sústredenosti a k intuitívnej komunikácii so svojím okolím.

Hlavná myšlienka

Prostredníctvom elektronického softvéru easyPICK dieťa jednoducho a rýchlo vyjadrí svoje myšlienky, želania a potreby. Takisto si ľahko poradí aj s ovládaním bežne dostupných zariadení v domácnosti, akými sú napríklad televízia alebo rádio.

Hlavné funkcie easyPICK

Hlavnými funkciami softvéru je komunikácia zdravotne postihnutých detí s okolím a zadávanie príkazov na riadenie iných zariadení v domácnosti. Základná ovládacia obrazovka softvéru obsahuje najčastejšie používané aktivity a kategórie aktivít konkrétneho používateľa.

Ovládanie softvéru

Rozloženie, ale aj obsah ovládacích obrazoviek sa dá nastaviť podľa individuálnych potrieb každého používateľa, v tomto prípade zdravotne znevýhodnených detí. Zariadenie tak umožní dieťaťu bez asistencie inej osoby ovládať ďalšie zariadenia v domácnosti.

Princíp využívania easyPICK

Užívateľ easyPICK softvéru vykoná na svojom počítači alebo tablete jednoduchú akciu. Toto zariadenie bude bezdrôtovo napojené s easyPICK gateway, vďaka čomu odošle do konkrétnych zariadení príkazy na ovládanie.

EasyPICK a zariadenia

Softvér je určený pre platformu OS Windows. Pre jednoduché rozpoznanie jednotlivých funkcií softvéru a prácu s ním sú vhodné počítače alebo tablety s veľkými dotykovými obrazovkami.

Výskum a vývoj

Pri vývoji easyPICK je kladený dôraz na jeho jednoduché ovládanie a maximálnu možnú podporu zariadení, ktoré sa prostredníctvom neho budú ovládať. EasyPICK gateway podporuje komunikáciu so Smart Home zariadeniami a takisto s vybavením domácnosti, ktoré podporuje bezdrôtové ovládanie.