Hero image

easyPick

softvér pre deti so zrakovým a viacnásobným zdravotným postihnutím

Záverečný infoseminár

Dňa 26.09.2019 sa uskutočnil záverečný infoseminár v priestoroch Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, Tbiliská 6, Bratislava, kde spoločnosť Qintec a.s. v spolupráci s Ranou starostlivosťou, n. o. odprezentovala verejnosti a viacerým reprezentatívnym organizáciám výstupy projektu, predviedla názornú ukážka používania softvéru a zariadenia a odprezentovala skúsenosti pri pilotnom odskúšaní a možnosti jeho využitia v praxi.