Hero image

easyPick

softvér pre deti so zrakovým a viacnásobným zdravotným postihnutím

Testovanie v praxi

Po základnom pripomienkovaní testovanej verzie, bolo na rade vyskúšať easyPick v rodinách. Cieľom bolo zistiť ako riešenie easyPick v prostredí domácností a bežných rutín rôznych rodín funguje, aké sú jeho možnosti, čo je vhodné doplniť a rozšíriť, aby sa prispelo k rozvoji detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

Vybraných bolo spolu 15 rodín z Trnavského a z Bratislavského samosprávneho kraja. Rodiny vyberali kľúčové poradkyne v rodinách, s ktorými pracujú a majú prehľad o ich potrebách a možnostiach, pričom zvažovali najmä hodnosť alternatívnej a augmentatívnej komunikácie pre konkrétne dieťa (napríklad aj tam, kde rodina začala používať napr. obrázky pri komunikácii), ochotu rodiny zúčastniť sa na testovaní (vstup do prostredia rodiny pri inštalácii, zvládnutie nového systému a zariadení, pravidelné využívanie pomôcky počas limitovaného časového obdobia. Vo výbere boli rodiny s deťmi s rôznymi stupňami rôznych znevýhodnení.

So systémom pracovali napríklad deti, ktoré:

V závere sa vykonalo vyhodnotenie na základe on-line dotazníkov a individuálnych neformálnych rozhovorov, z ktorých vyšli odporúčania na zlepšenia pre prípadné ďalšie aktualizácie softvéru.